Society of Robots - Robot Forum

General Misc => Misc => Topic started by: Robertloorm on April 16, 2022, 12:16:59 PM

Title: ??????
Post by: Robertloorm on April 16, 2022, 12:16:59 PM
????? ?????? ?????? ????????? ??? ????????? ???????? ????? ??????????? ??????? ????????? ?????? ??? ??????????? ????????? ????????? ???????????. ????? ????????, ??? ???? ????? ?????????? ?????, ??????, ?????? ? ??????, ????????, ????? ? ?????. ???? ??????????? ??????? ??????? ?????? ? ??????? ?? ???????? ???????? ?????????? ? ???, ?? ????? ?????????????? ??????? ??????? ?????, ????? ??????? ? ????????? ??????????? ????????? ??????? ?????????.
 
 
http://stroy-mart.ru/zametki/mebel-v-kabinete-rukovoditelya-yavlyaetsya-klyuchevym-zvenom/
Title: Re: ??????
Post by: mklrobo on April 19, 2022, 12:20:44 PM
 8) digital face message?   8)